Pályázat

top_7_1_1_16_h_esza_2019_00185_c_fekvo_nyomdai_pages-to-jpg-0001Kedvezményezett: Mediorix Bt.
Támogatási összeg: 2 804 278 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt összköltsége: 2 804 278 Ft
Projektazonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00185.
Pályázati felhívás kódszáma és címe: TOP-7.1.1-16-H-048-2. “Kulturális, elsősorban nemzetiségi örökség kutatása, feldolgozása, bemutathatóvá tétele”

A projekt keretében egy 15 részes rádióműsor készül el, amelynek mindegyikében egy-egy helyi érték került bemutatásra. Váltakozva, öt-öt-öt részben jelennek meg a roma, szlovák és magyar értékek, kiemelten azokra az értékekre helyezve a hangsúlyt, amelyek kevésbé ismertek a lakosság előtt és/vagy a tapasztalat szerint egyre inkább eltűnőben vannak. Ezek a következők: a roma lótartás, a temetkezési szokások, a szerelemmel, házassággal, családdal kapcsolatos tradíciók, a nyelv változásai, a gasztronómia, a szlovák ünnepi hagyományok, az állattartás, a hagyományos disznóvágások, a szlovák dalok, valamint a babonák és hiedelmek. A szarvasi értékek közül figyelmet szentelünk a Tessedik kultusznak, a külterületeken elhelyezkedő tanyáknak, a Szent Klára Gyógyfürdőnek, emellett pedig a természeti értékek kategóriájából kiemeljük az Arborétumot és a Körös-Maros Nemzeti Parkot, mivel mindkettő a turizmusban is fontos pozíciót tölt be. A rádióműsor a helyi közösségek egymásra találását szolgálja, mégpedig oly módon, hogy ebben a Rádió Szarvas egy közvetítő szerepet tölt be.  A műsor révén nem csak egy-egy személy találkozik, hanem különböző nemzetiségekhez tartozó hallgatói közösségek.
A projekt során az egyes helyi értékek kutatására, feldolgozására is sor kerül, hiszen rendkívül kevés írott forrás található az egyes elemeire vonatkozóan. Ilyen pl. a roma közösségek szerelemmel, házassággal kapcsolatos tradíciói vagy a nyelv változásai.
A tervezett kvízjáték segítségével a fiatalokhoz is szeretnénk eljutni, mind online, mind nyomtatott formában. A műsorok és a rájuk vonatkozó kvízsorok feltöltésre kerültnek a rádió honlapjára, és az oktatási intézményekben is elérhetőek lesznek. Ezzel szeretnének a fiatalokat interaktív módon bevonni az értékek megismertetésébe.
Az elkészült műsorokat – melyben a turizmusban is érintett intézmények kerülnek bemutatásra – az érintett intézményeknek is eljuttatjuk, azokról rövidített anyagot készítünk. Lehetővé tesszük, hogy az intézményi honlapon is megjelenjenek, így a térségben érkező turisták sokoldalúbb ismereteket kaphatnak a látványosságról.
A műsor kéthetente jelentkezik új résszel, ezáltal közel 8 hónapon keresztül új ismereteket, információkat kínál a hallhatók számára. Mindemellett gazdagítja a város helytörténeti archívumát, így hosszú távon is értékké válhat.
A rádió megteremti az egyenlő hozzáférés esélyeit is, hiszen bárki számára ingyenesen elérhető. Amennyiben ezt valaki online vagy a vételkörzeten belül nem tudja megtenni, az elkészült műsort igény szerint számára CD-n eljuttatjuk.